Børne- Ungehuset Lundergård Hjørring
Indhold
Velkommen
Lukkedage
Personale
Faglige distriksteam
Forældreråd
Forældrerådsmøder - referat
Læreplanerne
Pædagogisk tilsynsrapport
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Børne- Ungehuset Lundergård Hjørring
Trollhättanvej 44
9800 Hjørring

Tlf.: 72334420
E-mail: lundergaard@hjoerring.dk
Åbningstider
Børne- Ungehuset Lundergård Hjørring
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag06:00 - 17:00
Søndag06:00 - 17:00
Børnehave
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Klub
Mandag06:00 - 17:00
Tirsdag06:00 - 17:00
Onsdag06:00 - 17:00
Torsdag06:00 - 17:00
Fredag06:00 - 17:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Maxihuset Mini gruppen
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Maxihuset Skoven
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Vuggestuen
Mandag06:30 - 16:30
Tirsdag06:30 - 16:30
Onsdag06:30 - 16:30
Torsdag06:30 - 16:30
Fredag06:30 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen
Børne Ungehuset Lundergård - en del af Område Nord-Vest

Velkommen til Børne Ungehuset Lundergård.

Vi glæder os meget til at byde jer velkommen her i vores skønne hus. Vi har til huse i et børnehus, som blev taget i brug i 2018, et dejligt rummeligt hus med god plads, samt en ny legeplads med plads til at boltre sig. Huset er indrettet således at hver afdeling har sine egne grupperum og derudover er huset også indrettet med forskellige funktionsrum, f.eks. atelier, motorikrum og lignende.

Børne Ungehuset Lundergård ligger i et dejligt nærmiljø, med skole, indkøbsmuligheder og natur meget tæt på. Herudover har vi vores egen bus, som gør det muligt for os, at tage på ture til stranden, skoven og andre spændende steder.

Vi har en rigtig god brobygning med skolen, som sikrer at jeres barn kender lidt til skolen inden skolestart. Herudover samarbejder vi med Hjørring Musiske Skole, biblioteket, Vendsyssel Teater, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning hvorfra vi kan få råd og vejledning af f.eks. talepædagog, psykolog og fysioterapeut.

Børne Ungehuset Lundergård er et sted hvor mange forskellige nationaliteter mødes og hvor det at danne venskaber på kryds og tværs af sprog, kultur og traditioner ses som en ressource.

Børne og Ungehuset Lundergård består af Vuggestue med plads til 36 børn samt 4 gæstepladser for dagplejen, Børnehave med plads til ca. 120 børn, en Juniorklub og en Ungdomsklub.

Herudover huser vi også en Minigruppe, som er en lille gruppe for 6 børn, som har brug for lidt ekstra hjælp i perioder. Gruppen har altid 2 voksne tilknyttet.

I vuggestuen er børnene fordelt på 3 stuer, to aldersintegrerede og en for de ældste.

Børnehaven består af to aldersintegrerede grupper, hvor børnene aldersmæssigt er fra ca. 2,10 år til ca. 4,6 år. De ældste børnehavebørn er samlet i Skovgruppen, som er den gruppe, man går i det sidste år inden skolestart. Skovbørnene er meget af tiden i vores Skovhytte i Vandsted Plantage, hvortil børnene køres frem og tilbage i vores egen bus.

Når skolebørnene begynder i 4. klasse kan de deltage i vores Juniorklub om eftermiddagene. Der kan de gå indtil de kan optages i vores Ungdomsklub, når de er blevet 11 år.

Jeres barn kan således gå i Børne og Ungehuset fra det er 0 til det er 18 år, med en lille pause fra børnehaveklasse til og med 3 kl. Vi ved, at de relationer og den fælles historie der opbygges mellem barn, forældre og medarbejdere over tid, har stor betydning for barnets gode og trygge udvikling.


Værdier for Børne Ungehuset Lundergård

På dagtilbudsområdet i Hjørring arbejder vi alle ud fra kommunens Dagtilbudspolitik, samt de styrkede læreplaner. Herudover har vi i Børne Ungehuset Lundergård nedenstående værdier:

Empati:

• At mærke egne følelser

• At kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelsesverden

• At kunne handle på måder der understøtter relationer til andre

Innovation:

• At skabe eller indføre noget der ændrer den etablerede metode eller opfattelse

• At være skabende og nytænkende i en allerede eksisterende praksis

• At gøre noget som vidner om visionær tankegang eller nyskabende evner

Anerkendelse:

• At blive set, hørt, mærket og respekteret som den du er, med de følelser og meninger du har.

• At blive anerkendt som person og for ens indsats

• At opleve gensidig respekt for forskellighed og nysgerrighed i forskellige oplevelsesverdener

• At betragte forholdet til et andet menneske som et gensidigt forhold mellem ligeværdige

Social mestring:

• At opbygge kompetencer til at kunne begå sig i forskellige sociale arenaer, samt have selvkontrol til at omstille sig i de forskellige arenaer.

• At tackle og håndtere en social udfordring

• At have sociale kompetencer, der gør at man kan definere og løse udfordringer i menneskelige relationer

Demokratisk dannelse:

• At blive hørt og taget alvorligt, som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse

• At være aktivt deltagende i demokratiskeprocesser og fællesskaber

• At indgå, gennem kommunikativ handlen og under ansvar for fællesskabet, i et forpligtende medborgerskab

Primærpædagogen

Inden jeres barn begynder i Børne Ungehuset Lundergård modtager I et velkomstbrev. I brevet kan I blandt andet se hvem der er jeres primærpædagog, hvem I skal kontakte for at lave en aftale om opstarten og flere praktiske oplysninger.

Forældresamarbejde

Det er vigtigt for barnets udvikling, at forældre og personale er klar over hvad man forventer af hinanden. Kun gennem et tæt samarbejde med jer forældre kan vi sikre, at vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i jeres barns forudsætninger, så barnet får de bedste muligheder for at lære og udvikle sig.

For at understøtte dialogen mellem forældre og personale, inviteres I til minimum tre dialoghjul-samtaler, inden jeres barn starter i skole.

Samtalerne vil typisk være i forbindelse med de skift, der sker i jeres barns liv for at sikre den tryggeste overgang.

Dagsrytmen

Åbningstid

Vores almindelige åbningstid er alle hverdage fra kl. 6.30 til kl. 16.30 - fredag dog klokken 16. Der kan ansøges om udvidet åbningstid på hverdage og på lørdage.

Morgen

Børnehaven og vuggestue åbner sammen, og der vil være mulighed for at spise medbragt morgenmad indtil kl. 7.30.

Kl. 7.30 fordeler børn og personale sig i deres egne grupper.

Formiddag

Børnene samles kl. 8.30 og spiser formiddagsmad.

Efter formiddagsmaden går børn og voksne i gang med spontane og/eller tilrettelagte aktiviteter De tilrettelagte aktiviteter tager ofte udgangspunkt i et aktuelt tema eller noget som børnene er optagede af. Det kan være temaer somforår, høst osv, og knyttet til disse temaer, afvikles aktiviteter som for eksempel musik, sang, madlavning, værksted, bibliotek og meget andet.

Vi anbefaler, at jeres barn møder senest kl. 8.30, så jeres barn kan være med fra starten af aktiviteterne.

Middag og samling

Kl. 11.30 samles børnene til samvær og spisning i deres basisgrupper sammen med deres primærpædagoger. Vi lægger vægt på, at vi sidder og spiser sammen - hygger os og snakker. Efter spisningen går vi for det meste på legepladsen.

Eftermiddag

Ca. kl. 14 samles børnene og så kan de vælge at spise deres frugt eller en mad fra deres madpakke. Herefter er der forskellige aktiviteter både ude og inde.

Dagens slutning

Efter kl. 16.15, hvor de fleste børn er hentet, vil I opleve, at børnene fra Vuggestue, Børnehave, Minigruppe og Skovgruppe samles og slutter dagen af sammen.

Praktiske oplysninger

· Jeres barn skal hver dag medbringe en madpakke (formiddag og middag) i en madkasse med navn på. Børnene får vand til måltiderne. I vuggestuen er der frokostordning, dvs. at de får serveret frokost hver dag.

· Forældrene sørger selv for frugt til børnene om eftermiddagen. Det gør man ved at aflevere et stk. frugt i en frugtpose (med navn på) i kurven i barnets gruppe hver dag. Om eftermiddagen spiser børnene frugten evt. sammen med en mad fra deres madkasse.

· Da vi opholder os ude i al slags vejr, skal børnene have praktisk påklædning på - afhængig af årstiden. Vi vil gerne have, at der ligger skiftetøj og ekstra fodtøj i barnets garderobe.

Aula

Forældre og personale bruger Aula, et elektronisk komme/gå-program som nogle kender fra skolen.

Her kan I give besked om barnet er sygt, holder fri, andre der henter, indtaste ferie osv. Det bliver også muligt for jer at lave legeaftaler med andre børn

Selv om I anvender Aula, er det vigtigt, at I får hilst på en af de voksne, når I afleverer jeres barn. Så ved vi at barnet er kommet og vi har overtaget ansvaret for barnet. På samme måde beder vi jer siger farvel til en af de voksne i børnehaven, når I henter jeres barn.

Det var lidt om Børne og Ungehuset Lundergård - Vi fortæller selvfølgelig gerne mere.